Team Media


Eutelsat Americas uskladio imena satelita sa brendom Eutelsat

Eutelsat Americas (bivši Satmex), kao podružnica Eutelsat Communications uskladila je imena postojećih i budućih satelita kako bi održala strategiju Eutelsata da posluje pod jedinstvenim brendom.

Od 21. maja 2014. svaki satelit će pratiti Eutelsatov niz brojeva koji označava njegovu orbitalnu poziciju i slovo koje prati redoslijed dolaska na tu poziciju. Ova logika će omogućiti korisnicima Eutelsat Americas da identificiraju gdje je satelit lociran u geostacionarnoj orbiti i njegovu hronologiju na orbitalnoj poziciji u kojoj se nalazi.

U sljedećoj tabeli date su specifičnosti bivših i novih imena

 Bivši naziv                                 Novo ime 

 Satmex 5                                   Eutelsat 115 West A 

 Satmex 6                                   Eutelsat 113 West A 

 Satmex 8                                   Eutelsat 117 West A 

 Satmex 7 (budući satelit)       Eutelsat 115 West B 

 Satmex 9 (budući satelit)       Eutelsat 117 West B

Servisi

Multimedia & marketing

Aktuelnosti

TOOWAY

satellite broadband is the easy and reliable solution for homes and businesses...

Opširnije

KA-SAT NEWSSPOTTER

Eutelsat's NewsSpotter service, via the KA-SAT satellite, makes satellite news...

Opširnije

MINICASTER

Going LIVE the smarter way! Discover the miniCASTER® product & services family.

Opširnije

Copyright © 2014 Sva prava zadržana od strane autora.

design & development: triptih