Satelitski Internet pristup je pristup Internetu koji se pruža preko nove generacije GEO (geostationary earth orbit) i LEO (low earth orbit) komunikacijskih satelita. Savremena satelitska Internet usluga za standardne potrošače obično se pruža individualnim korisnicima putem geostacionarnih satelita koji mogu ponuditi relativno visoke brzine prenosa podataka, sa novim satelitima koji koriste Ka-band za postizanje većeg protoka podataka i postizanje većih brzina.

Satelitski Internet se uglavnom oslanja na tri primarne komponente: satelit, tipično u geostacionarnoj orbiti, nekoliko zemaljskih stanica poznatih kao gateways, prolazi, koje prenose Internet podatke na i sa satelita putem radio talasa (mikrotalasi) i mala antena na pretplatničkoj lokaciji, često terminal sa vrlo malom antenom i prijemnikom.

Ostale komponente satelitskog Internet sistema uključuju modem kod krajnjeg korisnika koji povezuje korisničku mrežu sa primopredajnikom i centralizovanim mrežnim operativnim centrom (NOC) za nadgledanje i mjerenje čitavog sistema. Sa ovom konfiguracijom, broj udaljenih terminala koji se mogu povezati sa čvorištem praktično je bez ograničenja.

TEAM:MEDIA d.o.o u sklopu svoje ponude satelitskog interneta svim korisnicima zainteresovanim za ovaj vid pristupa internetu nudi dvije vrste profesionalne usluge, stalni pristup satelitskom internetu za private korisnike – B2C te stalni pristup satelitskom internetu za poslovne korisnike – B2B.

Pored usluge satelitskog interneta TEAM:MEDIA d.o.o nudi i uslugu povremenog prenosa video sadržaja putem KA-SAT satelita, uslugu poznatu kao NewsSpotter. AlJazeeraBalkans, Hayat HD, RTRS i RTV BN samo su neke od TV stanica koje za svoja povremena LIVE javljanja koriste usluge NewsSpotter-a.