TEAM:MEDIA TELEPORT PREGLED

Naziv teleporta: TEAM:MEDIA TELEPORT – VOGOŠĆA
Lokacija: BiH – SARAJEVO – VOGOŠĆA
Koordinate Lat: 43°54’6.44″N
Koordinate Long: 18°21’44.22″E

INFRASTRUKTURA

Glavni izvori napajanja: > 250kW dva različita trafo područja

Bitno je naglasiti da je za vrijeme dizajniranja teleporta osigurano da glavni izvor napajanja bude redundantan, što znači da se teleport napaja sa dva različita trafo područja.

UPS: 84kW – 126kW

Besprekidni sistem napajanja (UPS) raste horizontalno i vertikalno od 1 do 28 napojnih modula koji se povećavaju od 42 do 1176 kW (uključujući redundantnost) kao i baterijske jedinice (od 1 do 10 ormara). Prema tome, sistem je u potpunosti podesiv za bilo koje poslovne potrebe.

Snaga električnog generatora: 1 x 160kW, 1 x 25kW

Sistem napajanja u hitnim situacijama je nezavisan izvor napajanja električnom energijom koji podržava bitne električne sisteme u slučaju gubitka redovnog napajanja. Naš pomoćni sistem napajanja uključuje generator, UPS i drugu aparaturu. Sistemi napajanja u hitnim situacijama koncipirani su na način da se oprema štiti od posljedica prestanka primarnog napajanja električnom energijom.

Veličina platforme za antene: > 4000+ m2

Naša platforma za antene zauzima površinu od preko 4000 kvadratnih metara. Pozicionirana je i konstruisana na način da bi bila sposobna prihvatiti velike kao i male TXRX antene, koje su zaštićene brdom sa jedne strane i zgradom teleporta sa druge. Glavna zgrada teleporta povezana je sa antenskom platformom preko podzemne cijevi, 1m u promjeru kroz koju su položeni svi kablovi i bitne komunikacijske linije sa antenskim i RF sistemima. Za vrijeme odabira pozicije teleporta, napravili smo detaljnu analizu i mjerenja mogućih smetnji, koje su na ovoj lokaciji svedene na nulu.

Veličina server sobe: 1440+ RU

Opremljene visokokvalitetnim „rack“ ormarima za čuvanje opreme brenda Schneider Electric NetShelter SX, industrijskog standarda (EIA/ ECA-310, 19 inča, 483 mm), uključujući servere za VoiP, opremu za umrežavanje, među-umrežavanje i opremu za zaštitu napajanja, naše server prostorije sposobne su pružiti napredni i moderan smještaj za bilo kakvu opremu.

Redundantan rashladni sistem

2 x TDAV 1321A. Zračno hlađene jedinice s direktnom ekspanzijom sa unazad zakrivljenim ventilatorima, pogonjene EC motorom od 20-100kW, odgovorne su za održavanje pogodne temperature i vlažnosti zraka u server prostorijama.

Kidde protupožarni sistemi – Sistemi za detekciju i gašenje

Kompanija Kidde Fire Systems poznata je kao globalni lider u zaštiti od požara, osiguravanju ljudi, imovine i događaja od opasnosti vezanih za izbijanje požara. Naša protupožarna rješenja uključuju konvencionalne i inteligentne sisteme za detekciju i kontrolu koji zajednički sačinjavaju potpunu liniju sistema za spriječavanje požara.

Tehnički nadzor: 24/7/365

U sklopu naših usluga opšteg nadzora, obavljamo niz vještih i tehničkih kompleksnih dužnosti koje podrazumijevaju instaliranje, dijagnosticiranje i otklanjanje problema, održavanje, testiranje i popravljanje telekomunikacijskih sistema i opreme s jasnim ciljem osiguravanja efikasne, pouzdane i profesionalne službe za korisnike.

Sigurnosni nadzor: 24/7/365

Naš lokalni partner Securitas zapošljava preko 1900 certificiranih i obučenih zaštitara angažovanih na fizičkoj zaštiti finansijskih institucija, bolnica, škola, firmi, ambasada, itd. Svi zaštitari su dobro upoznati sa aspektima sigurnosti na radnom mjestu i protupožarne zaštite. Osim toga, obučeni su i ovlašteni od strane nadležnog tijela za pružanje prve pomoći do dolaska liječnika.