NewsSpotter usluga preko KA-SAT satelita čini satelitsko prikupljanje vijesti i podataka širom Evrope i Mediterana jednostavnim i isplativim.

Kompaktna i lagana oprema jednostavna je za postavku i upotrebu, što vam omogućava da započnete brzo emitovanje i primanje visoko kvalitetnih video materijala, slika i podataka u realnom vremenu, sa bilo koje lokacije, za samo nekoliko minuta.

Idealan kako za povremeno, tako i za stalno korištenje, NewsSpotter osigurava potpunu integraciju u IP mreže korištenjem savremene satelitske tehnologije, uklanjajući potrebu za bilo kakvom infrastrukturom. Propusnost opsega može se rezervisati online korištenjem „self-booking“ aplikacije, što je pogodno za povremeno „last minute“ korištenje, ili za garantovanje rezervacija za namjensku upotrebu.

NewsSpotter je usluga integrisane kontribucije koja koristi laganu opremu sa malim antenama, što je čini vrlo pogodnom za prevoz na bilo koju lokaciju. Osim satelitskog prikupljanja vijesti (SNG), NewsSpotter također može poslužiti i u filmskoj industriji, omogućavajući producentima da pošalju sirovi materijal svojim matičnim kućama radi montaže. Također, NewsSpotter je angažovan za potrebe koordinisanja aktivnosti službi Civilne zaštite.