SAVREMEN

TEAM:MEDIA TELEPORT je najnoviji teleport centar u Evropi, namjenski građen i koncipiran isključivo na najsavremenijim IP tehnologijama koje pružaju veliki broj tehnoloških mogućosti i opcija.

TEAM:MEDIA TELEPORT je jedinstven teleport u kojem je za potrebe pružanja brojnih telekomunikacijskih i IT usluga na jednom mjestu izvršena fuzija moderne telekomunikacijske i IP tehnologije.

MODERAN I FLEKSIBILAN

U planiranju i instalaciji tehnološkog segmenta TEAM:MEDIA TELEPORTA korištene su isključivo savremene konvergentne tehnologije koje pružaju veliku pouzdanost i mogućnosti.

Hardware je planiran tako da zadovolji i odgovori na moguće buduće tehnološke trendove i zahtjeve, dok se primjenom jednostavnih i brzih nadogradnji software-a TEAM:MEDIA TELEPORT veoma jednostavno može prilagoditi novim zahtjevima tržišta i izazovu rada sa novim tehnologijama.

POUZDAN

TEAM:MEDIA TELEPORT se temelji na pouzdanosti i besprekidnom pružanju tehničke usluge. Tehnološki je osiguran u svim svojim cjelinama, od izvora signala kod korisnika/klijenta, transporta signala, pa sve do krajnjih sistema prenosa na satelit.

TEAM:MEDIA tim koji vrši monitoring rada teleporta i pruža podršku dostupan je 24/7/365, te je opremljen sofisticiranim mjernim instrumentima za svaku vrstu tehničke i druge pomoći. TEAM:MEDIA je usmjerena ka tehnološkom napretku i tehničkom razvoju, prati trendove i ide u korak sa digitalizacijom budućnosti.

RAZNOVRSTAN

TEAM:MEDIA TELEPORT pored klasičnih teleport servisa svojim klijentima pruža i niz drugih tehničkih usluga, također zasnovanim na savremenim tehnologijama i trendovima.

CDN, transkoding TV kanala u različite profile, HBBTV, Tooway, Newsspotter i TEAM:DATA CENTER servisi samo su neke od mnogobrojnih solucija i tehničkih rješenja koje TEAM:MEDIA d.o.o. nudi i pruža klijentima, operaterima i kompanijama koje trebaju takvu vrstu profesionalne i pouzdane tehničke usluge.